Čiastka č. 30/1971 Zb.

Vydaná dňa: 20.10.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/1971 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972
112/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972
113/1971 Zb. Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972
114/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1972