Čiastka č. 3/1971 Zb.

Vydaná dňa: 02.03.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov 02.03.1971