Čiastka č. 21/1971 Zb.

Vydaná dňa: 23.08.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1971 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva 01.10.1971
73/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu 01.09.1971
74/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu 01.09.1971