Čiastka č. 2/1971 Zb.

Vydaná dňa: 22.02.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 22.02.1971