Čiastka č. 17/1971 Zb.

Vydaná dňa: 08.07.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 01.08.1971
56/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republice 01.08.1971