Čiastka č. 13/1971 Zb.

Vydaná dňa: 24.06.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky 01.07.1971