Čiastka č. 8/1970 Zb.

Vydaná dňa: 08.04.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach 08.04.1970
30/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 08.04.1970
31/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 08.04.1970