Čiastka č. 47/1970 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 14.01.1971
162/1970 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe 01.01.1971
163/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu 01.01.1971
164/1970 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb