Redakčné oznámenie č. 164/1970 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 47/1970
Platnosť od 30.12.1970 do31.12.1971
Zrušený 113/1971 Zb.

164

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. v českom vydaní Zbierky zákonov aj v zákone č. 134/1970 Zb., b) v registrácii rozkazu ministra spravodlivosti ČSR č. 28/1970 v čiastke 46/1970 Zb. na str. 708,

2. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 116/1970 Zb.

1. a) V časti II v § 8 zákona č. 134/1970 Zb. došlo k tlačovej chybe tak, že v prvej vete bolo vytlačené nesprávne „z rozpočtových federálních ministerstev“ miesto správneho znenia „z rozpočtových kapitol federálních ministerstev“. b) V registrácii rozkazu ministra spravodlivosti ČSR č. 28/1970 v čiastke 46/1970 Zb. na str. 708 došlo k tlačovej chybe tak, že miesto správneho textu „úplné znění Řádu výkonu vazby“ bolo nesprávne vytlačené „úplné znění Řádu výkonné vazby“.

2. V § 33 ods. 3 zákona č. 116/1970 Zb. vznikla tlačová chyba, ktorá sa opravuje tak, že text „znova do konca roka“ správne znie „znova od konca roka“.

Redakcia