Čiastka č. 46/1970 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce 01.01.1971
159/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach 01.01.1971