Čiastka č. 44/1970 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/1970 Zb. Zákon o národohospodárskom plánovaní 01.01.1971
146/1970 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte 28.12.1970