Čiastka č. 42/1970 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1970 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Hospodárskeho zákonníka 01.01.1971
139/1970 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži 01.01.1971
140/1970 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých záväzkových hospodárskych vzťahov pri dodávkach určených spotrebných výrobkov 01.01.1971