Čiastka č. 31/1970 Zb.

Vydaná dňa: 03.11.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave 18.11.1970
98/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 18.11.1970