Čiastka č. 23/1970 Zb.

Vydaná dňa: 30.07.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti 30.07.1970