Čiastka č. 5/1969 Zb.

Vydaná dňa: 25.02.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968) 12.03.1969
13/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci 12.03.1969