Čiastka č. 41/1969 Zb.

Vydaná dňa: 10.11.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave. 25.11.1969