Čiastka č. 38/1969 Zb.

Vydaná dňa: 15.10.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
117/1969 Zb. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov 15.10.1969