Čiastka č. 30/1969 Zb.

Vydaná dňa: 25.07.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1969 Zb. Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody.
85/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie 01.06.1969