Čiastka č. 3/1969 Zb.

Vydaná dňa: 01.02.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode 01.01.1969
9/1969 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku 01.02.1969