Čiastka č. 13/1969 Zb.

Vydaná dňa: 25.04.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov. 10.05.1969
38/1969 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce 01.05.1969