Čiastka č. 51/1968 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
204/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 01.01.1969
205/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1969
206/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1969
207/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1969