Čiastka č. 36/1968 Zb.

Vydaná dňa: 26.09.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
126/1968 Zb. Zákon o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku 26.09.1968
127/1968 Zb. Zákon o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov 26.09.1968
128/1968 Zb. Zákon o Národnom fronte 26.09.1968
129/1968 Zb. Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach 26.09.1968
130/1968 Zb. Zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt 26.09.1968
131/1968 Zb. Zákon o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd 01.10.1968