Čiastka č. 31/1968 Zb.

Vydaná dňa: 06.08.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
113/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou 21.08.1968
114/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu 21.08.1968