Čiastka č. 23/1968 Zb.

Vydaná dňa: 19.06.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy 19.06.1968
70/1968 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom 19.06.1968
71/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky 04.07.1968