Čiastka č. 22/1968 Zb.

Vydaná dňa: 18.06.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1968 Zb. Vládne nariadenie o dodatkovom odvode zo stavebnej činnosti 18.06.1968
65/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 18.06.1968
66/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 18.06.1968
67/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz 03.07.1968