Čiastka č. 2/1968 Zb.

Vydaná dňa: 12.01.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1968 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov
7/1968 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov