Uznesenie č. 7/1968 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov

Čiastka 2/1968
Platnosť od 12.01.1968 do28.04.1968
Zrušený 52/1968 Zb.

7

UZNESENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 9. januára 1968

o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia zvolilo na návrh Ústredného výboru Národného frontu podľa § 16 zákona č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu pre voľby do národných výborov v tomto zložení:

Predseda:

Škoda Václav,
podpredseda Národného zhromaždenia, Praha

Podpredsedovia:

Besserová Ladislava,
tajomníčka Ústredného výboru Národného frontu, Praha,

Ťažký Anton,
povereník - predseda Komisie pre NV Slovenskej národnej rady, Bratislava

Tajomník:

Vedra Vladimír,
vedúci oddelenia štátnych volených orgánov ÚV KSČ, Praha

Členovia:

Ašenbrener Jaroslav,
riaditeľ Štátneho majetku Vysoké Mýto - Ústí nad Orlicí,

Bečvář Václav,
robotník n. p. Spolana Neratovice, okres Mělník,

Boháč Alois,
riaditeľ Štátneho majetku Lichoceves, Praha - západ,

Bosák Emanuel,
predseda ÚV Československého sväzu telesnej výchovy, Praha,

Čanda Mikuláš,
brusič kovov, n. p., závod Skrutkáreň, Stará Ľubovňa,

Fischerová Miluše,
podpredsedkyňa ÚV Československého sväzu žien, Praha,

Gajdošík Jozef,
ústredný tajomník Strany slovenskej obrody, Bratislava,

Grolmus Josef,
vedúci rýpadla na Dole Antonín Zápotocký, n. p., Úžín - Ústí nad Labem,

Halász Ján,
predseda JRD Zemianska Olča, okres Komárno,

Havlíček František,
vedúci ideologického oddelenia ÚV KSČ, Praha,

Hradecký Adolf,
generálny tajomník Sväzu čs. novinárov, Praha,

Hušek Josef,
predseda ÚV Sväzu protifašistických bojovníkov, Praha,

Icha Maximilián,
elektrikár, Nová Huť Klementa Gottwalda, Ostrava,

Jakeš Miloš,
námestník ministra vnútra, Praha,

Jariš Milan,
člen Predsedníctva ÚV Sväzu čs. spisovateľov, Praha,

Kolář Jan,
vedúci organizačno-politického oddelenia ÚV KSČ, Praha,

Krajčír František,
podpredseda vlády ČSSR, Praha,

Kratochvílová Anna,
robotníčka, n. p. Triola, Praha,

Krutina Vratislav,
predseda Ústrednej rady družstiev, Praha,

Kučera Bohuslav,
ústredný tajomník Čs. strany socialistickej, Praha,

Laštovka Josef,
predseda JRD 25. únor, Planá u Českých Budějovíc,

Lapárová Magdaléna,
riaditeľka ZDŠ, Ivanka pri Dunaji, Bratislava,

Málek Ivan,
predseda Socialistickej akadémie, Praha,

Meduna Vladimír,
rektor Vysokého učení technického v Brne,

Muríňová Emília,
tajomníčka ÚV Slovenského Národného frontu, Bratislava,

Němec Jan,
ústredný tajomník SČSP, Praha,

Pacner Václav,
ústredný tajomník Čs. strany lidovej, Praha,

Pastyřík Miroslav,
predseda Ústrednej rady odborov, Praha,

Paško Ján,
vedúci organizačno-politického oddelenia ÚV KSS, Bratislava,

Pešek Ladislav,
národný umelec, člen Národného divadla, Praha,

Petráš František,
majster Ústredných mechanizačných dielní VSŽ, Košice,

Petrusová Antónia,
zástupca riaditeľa OÚNZ, Lučenec,

Prchlík Václav,
náčelník Hlavnej politickej správy Čs. ľudovej armády, Praha,

Procházka Antonín,
námestník riaditeľa Domu techniky, Odborové riaditeľstvo
Severočeského hnedouhoľného revíru v Moste,

Procházka Vojtěch,
sústružník kovov, n. p. Praga, predseda CV KSČ, Praha,

Purnochová Božena,
agronómka, JRD Jiřice, okres Mělník,

Racková Andela,
predsedkyňa ZV ROH, n. p. Makyta Púchov, okres Považská Bystrica,

Rubáš Jindřich,
veliteľ zväzku Pohraničnej stráže, České Budějovice,

Straka Štefan,
plánovač, n. p. Turčianske strojárne, Martin,

Svoboda František,
predseda ÚV Čs. sväzu požiarnej ochrany, Praha,

Šorm František,
predseda Československej akadémie vied, Praha,

Štefánik František,
vedúci tajomník Strany slobody, Bratislava,

Tošer Bedřich,
podpredseda ÚV Sväzu pre spoluprácu s armádou, Praha,

Vaculová Vilma,
členka JRD, Hurbanova Ves, okres Galanta,

Zavadil Miroslav,
predseda ÚV Čs. sväzu mládeže, Praha,

Zuda Josef,
predseda JRD Roštín, Přeštice, okres Jihlava,

Zýka František,
technický úradník Odborového podniku Škoda, Plzeň.

Laštovička v. r.