Uznesenie č. 6/1968 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov

Čiastka 2/1968
Platnosť od 12.01.1968 do28.04.1968
Zrušený 52/1968 Zb.

6

UZNESENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 9. januára 1968

o vyhlásení dňa volieb do národných výborov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 60 ods. 4 Ústavy Československej socialistickej republiky a podľa § 32 zákona č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov všeobecné voľby do národných výborov

na nedeľu 19. mája 1968.

Laštovička v. r.