Čiastka č. 19/1968 Zb.

Vydaná dňa: 13.05.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom 28.05.1968
57/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení 28.05.1968
58/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu 13.05.1968