Čiastka č. 11/1968 Zb.

Vydaná dňa: 20.03.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa 20.03.1968
37/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov 01.09.1968
38/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách 01.04.1968