Čiastka č. 9/1967 Zb.

Vydaná dňa: 01.04.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel 01.04.1967
26/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch 01.04.1967