Čiastka č. 6/1967 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov 28.02.1967
14/1967 Zb. Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií ktorými sa upravujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1967 č. 69/1966 Zb. 28.02.1967