Čiastka č. 47/1967 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
128/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva 01.01.1968
129/1967 Zb. Vyhláška predsedu vlády o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy 01.01.1968
130/1967 Zb. Vládne nariadenie o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod 28.12.1967