Čiastka č. 41/1967 Zb.

Vydaná dňa: 11.12.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia 11.12.1967
109/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva Vzorový štatút mestských národných výborov 11.12.1967