Uznesenie č. 108/1967 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 41/1967
Platnosť od 11.12.1967
Účinnosť od 11.12.1967

108

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 1. decembra 1967

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. augusta 1967 č. 81 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. októbra 1967 č. 99 Zb. o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. novembra 1967 č. 106 Zb. o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži.

Laštovička v. r.