Čiastka č. 4/1967 Zb.

Vydaná dňa: 24.02.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia 01.03.1967
9/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác 24.02.1967