Čiastka č. 38/1967 Zb.

Vydaná dňa: 07.11.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl 22.11.1967