Čiastka č. 36/1967 Zb.

Vydaná dňa: 24.10.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov 01.11.1967
97/1967 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení 24.10.1967
98/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o úhrade za užívanie nebytových priestorov 24.10.1967