Čiastka č. 35/1967 Zb.

Vydaná dňa: 04.10.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu 01.01.1968