Čiastka č. 33/1967 Zb.

Vydaná dňa: 22.09.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 07.10.1967