Čiastka č. 29/1967 Zb.

Vydaná dňa: 20.07.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania. 20.07.1967
76/1967 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave 20.07.1967