Čiastka č. 23/1967 Zb.

Vydaná dňa: 20.06.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve 01.07.1967
60/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov 01.09.1967