Čiastka č. 21/1967 Zb.

Vydaná dňa: 05.06.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 05.06.1967