Čiastka č. 17/1967 Zb.

Vydaná dňa: 07.05.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy 07.05.1967
45/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom zbore na Slovensku 07.05.1967