Čiastka č. 14/1967 Zb.

Vydaná dňa: 20.04.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1967 Zb. Zákon o znalcoch a tlmočníkoch 01.07.1967
37/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch 01.07.1967