Čiastka č. 12/1967 Zb.

Vydaná dňa: 17.04.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky 02.05.1967
33/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie 02.05.1967