Čiastka č. 1/1967 Zb.

Vydaná dňa: 18.01.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov 18.01.1967