Čiastka č. 6/1966 Zb.

Vydaná dňa: 29.03.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1966 Zb. Vládna vyhláška o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov 01.04.1966
17/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o leteckom prepravnom poriadku 29.03.1966
18/1966 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti ktorou sa ustanovuje príslušnosť súdov v dopravných trestných veciach v obvode hlavného mesta Prahy 01.04.1966