Čiastka č. 47/1966 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
112/1966 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani. 01.01.1967
113/1966 Zb. Zákon o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií 01.01.1967
114/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1967