Čiastka č. 44/1966 Zb.

Vydaná dňa: 20.12.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
99/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva 01.01.1967
100/1966 Zb. Vládne nariadenie o plánovitom riadení národného hospodárstva 01.01.1967
101/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva. 01.01.1967